Oferta

New Energy Trading Idea Sp. z o.o. działa w trzech obszarach, na rynku związanym z energią elektryczną i gazem:


Audyt

audyt
Identyfikacja nieefektywności w obszarach:

 • Zakup energii/gazu
 • Sprzedaż energii/gazu
 • Sprzedaż usług dystrybucyjnych

 

 

Ad. 1.

 1. Analiza istniejącego modelu zakupów energii elektrycznej/gazu
  • Analiza obecnego modelu zarządzania zakupami energii elektrycznej/gazu
  • Analiza zakupów pod kątem profili zużycia – charakterystyka zakupów w grupach taryfowych
  • Analiza wyboru dostawców i strategii procesu zakupowego
  • Ocena stopnia rozwoju kompetencji kluczowych dla tworzenia wartości
  • Koncentracja na funkcji portfela zakupów
 1. Analiza potencjalnych nieefektywności w zakresie zakupów energii elektrycznej
  • Przegląd obecnych zasad budowania portfela (bazując na wyselekcjonowanych kontraktach)
  • Identyfikacja słabych punktów w obecnie obowiązujących kontraktach na dostawy energii elektrycznej (identyfikacja nieefektywności)
  • Identyfikacja nieefektywności oraz problemów w obszarze zarządzania portfelem

Ad. 2.  

 1. Analiza zarządzania portfelem sprzedażowym
 2. Segmentacja klientów
 3. Bilansowanie portfela sprzedażowego
 4. Marże vs. płynność operacyjna

Ad. 3.

  1. Analiza: Taryfy, moce przyłączeniowe, przekroczenia
  2. Systemy odczytu, transmisji danych
  3. Sposób użytkowania najbardziej energochłonnych urządzeń

Działania optymalizacyjne

audytDziałania optymalizacyjne we wszystkich obszarach:

 1. Optymalizacja modelu zakupu energii elektrycznej
 2. Eliminacja marży sprzedażowej i premii za ryzyko
 3. Pełne wykorzystanie potencjału rynku w zakresie rynkowych cen energii elektrycznej/gazu
 4. Aktywne zarządzanie mocą bierną
 5. Sparametryzowany system zarządzania ryzykiem
 6. Redukcja zapotrzebowania na energię poprzez instalację Odnawialnych Źródeł Energii

Zmiany

zmianyPotencjalne obszary zmian:

 1. Pełna przejrzystość i kontrola
 2. Wymagane istotne zasoby i wiedza
 3. Krótkoterminowe prognozy i krótkoterminowa optymalizacja wymaga zaangażowania dodatkowych zasobów
 4. W pełni kontrolowana i sparametryzowana ekspozycja na ryzyko